Σχετικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. (εφεξής ΔΑΗΚ) προωθεί τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων κλιματικής αλλαγής έχουν τεθεί ως στόχοι υψηλής προτεραιότητας για την Εταιρεία μας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (εφεξής ΔΑΗΚ) θα αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο προωθώντας την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης σε όλες τις δραστηριότητές του.

15:10
23° C