ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ως Αναφορά θεωρούμε οποιοδήποτε επίσημο αίτημα για την επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος που προκύπτει μεταξύ τρίτων και του Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης.

Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα ζητήματα που μας κοινοποιούνται, διερευνούμε και λειτουργούμε τηρώντας αυστηρά την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, δημοσιεύοντας μόνο ποσοτικά δεδομένα και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι λαμβάνουσες Αναφορές, από τα οποία δεν ταυτοποιείται το υποκείμενο των δεδομένων.
Μέσω του επίσημου Μηχανισμού Αναφορών μπορείτε να εκφράσετε την ανησυχία ή τη δυσαρέσκειά σας και να αναφέρετε επίσημα κάποιο περιστατικό ή συμπεριφορά που σας προβλημάτισε.

Πώς μπορεί κάποιος-α να αξιοποιήσει το Μηχανισμό Αναφορών;

Οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων μπορεί να υποβάλει απευθείας μία Αναφορά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

 1. Λαμβάνουμε την Αναφορά και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της στον αποστολέα.
 2. Διερευνούμε την Αναφορά, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
 3. Ανταποκρινόμαστε στον αποστολέα της Αναφοράς –όταν η Αναφορά είναι επώνυμη- και ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε.
 4. Προτείνουμε λύσεις όπου ενδείκνυται και παρακολουθούμε με συνέπεια την ομαλή εφαρμογή τους.

Μπορείτε να υποβάλετε μια Αναφορά συμπληρώνοντας την παρακάτω διαδραστική φόρμα Υποβολής Αναφοράς.

  Προσωπικά στοιχεία

  Εμπιστευτικότητα

  Κατηγορία αιτούντος

  Ημερομηνία

  Περιγραφή συμβάντος
  13:22
  23° C