ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

"ΠΡΑΣΙΝΟ" ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Η περιβαλλοντική προσέγγιση της ΔΑΗΚ συνίσταται στη δημιουργία Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας εντός της Εταιρείας, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ΣΠΚΔ) για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις Περιβαλλοντικές απαιτήσεις με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

13:15
23° C